سیتوباکس دفترش در مرکز شهر تهران، مشرف به یکی از میدان های زیبای شهر تهران قرار گرفته، یه دفتر کار پر از نور و دیوار های رنگی و فضای پر از انرژی، اتاق فکر و انبار و بقیه فضاها متناسب با دستور کار هر بخش طراحی شده تا سیتوباکسی ها با انرژی تمام بسته های شما رو تهیه و به دستتون برسونن.