سیتوباکس برای یه زوج جوونه که جدا از تحصیلات متعدد دانشگاهی، در حوزه بازاریابی و فروش چند ساله کار میکنن و در استارت آپ ها و سازمان های متعددی ایرانی و خارجی همکاری داشتن و دارن.

یه روز با یه سوال و در ادامه چالش روبه رو میشن و به یه ایده میرسن، که نتیجه اون ایده میشه سیتو باکس، بسته ای برای تو، برای تویی که خیلی مهمی!!

این زوج هدفشون خوشحال کردنه دیگرانه، به همین کوتاهی، به همین جذابی