سورپرایز یا سوپرایز ؟

سورپرایز یا سوپرایز ؟

خیلی وقت ها شده به خودمون بگیم سورپرایز صحیح درسته یا سوپرایز ؟

سیتوباکس قلب سورپرایز خاورمیانه امروز میخواد در مورد اینکه سورپرایز درسته یا پوپرایز براتون یه کم توضیح بده.

میدونید که میتونید با سیتوباکس چقدرراحت و ساده عزیزاتون رو سورپرایز/سوپرایز کنید؟

اصلاً سورپرایز که میگیم چه معنی میده؟

سورپرایز درواقع surprise به معنی غافلگیر کردن و متعجب کردنه، در فارسی بهش میگیم شگفتانه.

این کلمه در بیان و گفتار ما به خوبی جا افتاده و از انواع مشتقات شگفتی و گفت زده شدن استفاده میکنیم، فقط مشکل اینجاست که وقتی میخوایم از معادل انگلیسی استفاده کنیم یه وقت هایی نمیدونیم بگیم سورپرای یا سوپرایز که در ادامه بررسیش میکنیم

 

تلفظ کدام یکی درست است؟ سورپرایز یا سوپرایز ؟

کلمه ی surprise نیز مانند دیگر واژگان در زبان انگلیسی دارای دو تلفظ آمریکایی و تلفظ انگلیسی است.

احتمالاً باید بدانید که در تلفظ انگلیسی معمولاً «ر» خیلی کوتاه خوانده می شود و یا اصلاً خوانده نمی شود.

به همین دلیل در تلفظ انگلیسی surprise را سوپرایز می گویند.

اما، در تلفظ آمریکایی R در surprise به وضوح تلفظ می شود.

در زبان فارسی نیز کلمات دو تلفظی وجود دارند.

 

تغییر تلفظ کلمات به مرور زمان

یکی از پسوند هایی در زبان فارسی به مرور زمان ماهیت خود را با غلط های مصطلح رو به تغییر یافته است، پسوند «وَر» است.

وَر در زبان فارسی به معنی صاحب و دارنده ی چیزی و برای مشخص کردن مالکیت در انتهای کلمات جای داده می شده است.

برای مثال رنج وَر با گذشت زمان به صورت متصل نوشته شده و رنجور خوانده شده است و به عنوان کلمه ای رایج تبدیل گشته است.

مثال های دیگری از این دست گنجور به جای گنج وَر و مزدور به جای مزد وَر هستند.

 

21 پاسخ

افکارتان را باما در میان بگذارید

اطلاعات شما پیش ما امن هست، آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد!